กฏระเบียบการเรียนและเงื่อนไขการสมัคร

   การเข้าเรียน        

  • อาจารย์จะมีการเช็คชื่อนักเรียนทุกครั้ง  เพื่อบันทึกอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนแต่ละคน  

  • ในกรณีที่ขาดเรียน ผู้เรียนสามารถเช็คเนื้อหาที่เรียนไปในวันนั้น และดูคำสั่งการบ้านของอาจารย์ได้จากแอพพลิเคชั่น Loilo Note (คลิกเพิ่มเติมเพื่อดูวิธีการใช้)

  • การขอลาหยุดมากกว่า 2 วันขึ้นไป ผู้เรียนจำเป็นต้องแจ้งวันที่ลาให้ทางสถาบันและผู้สอนทราบ 

  • ผู้เรียนจำเป็นต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละคอร์สจึงจะได้รับใบ Certificate 

=====================

ส่วนลดพิเศษที่จะได้รับในคอร์สต่อไป

- นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบสูงที่สุดในห้อง และเกิน 90% ขึ้นไป  ได้รับส่วนลด 5%

- นักเรียนที่มีอัตราการเข้าเรียน 90% ขึ้นไป  ได้รับส่วนลด 5%

- นักเรียนที่มัดจำคอร์สต่อไป  1,000 บาท  ภายในระยะเวลากำหนด  ได้รับส่วนลด 5%

*รวมทั้งสิ้น สูงสุด 15%*

=====================

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • เมื่อชำระค่าคอร์สเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

  •  ไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายคอร์สเรียนได้หลังจากที่ชำระเงินแล้วทุกกรณี

  •  ไม่สามารถขายหรือโอนคอร์สเรียนดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นได้หลังจากที่ชำระเงินแล้วทุกกรณี