BOOK : MINNA NO NIHONGO 1

BOOK : MINNA NO NIHONGO 1

รหัสคอร์ส :

 ฺฺBOOK-MNN1

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]
みんなの日本語  初級 Ⅰ 第2版 (上)


     •  มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] ประกอบด้วยเนื้อหา 12 บท (1-12) และเฉลยเป็นเล่มแยก
     •  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยหัวข้อเรื่องใกล้ตัว และโต้ตอบอย่างง่าย ๆ ได้ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
     •  แต่ละบทประกอบด้วย รูปประโยค ประโยคตัวอย่าง บทสนทนา คำศัพท์ คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ หลักไวยากรณ์ แบบฝึก และแบบฝึกท้ายบท
     •  ทุกบทมีคำแปลภาษาไทยและคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด รวมถึงเฉลยของแบบฝึกทุกส่วนในเล่มแยก
     •  เมื่อศึกษาจบเล่ม 1 และ 2 จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5
 

 

ยังไม่มีรีวิว