คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 15 [เริ่ม 10 กันยายน 2565]

คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 15 [เริ่ม 10 กันยายน 2565]

รหัสคอร์ส :

 INTERPRETER-15TH

ระยะเวลาเรียน :
10 กันยายน 2565 - 15 ตุลาคม 2565

ช่วงเวลารับสมัคร :
27 กรกฎาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565

ผู้สอน

JEDUCATION SENSEI .

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 15
โดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

เวลาเรียน : 14.00 - 17.00 น.
วันเริ่มเรียน : 10 กันยายน 2565
วันจบคอร์ส : 15 ตุลาคม 2565
รูปแบบการเรียน : เรียนสดที่ JEDUCATION สีลม (BTS ศาลาแดง/MRT สีลม)

ราคา 6,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)


คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง  และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารหรือการเป็นล่าม  เพื่อให้ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับผู้ที่..

 • ต้องการใช้ภาษาในการเป็นล่ามญี่ปุ่นได้อย่างมืออาชีพ
 • ต้องการเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น
 • กำลังทำงานเป็นล่าม หรือมีความสนใจหรือกำลังจะเข้าสู่สายงานล่ามหรือการแปล หรือ ผู้ที่กำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

เข้าใจทฤษฎี ได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส

 • ทวนไวยากรณ์ เข้าใจโครงสร้างการใช้คำ สำนวนภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถแปลบทความได้สละสลวย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับบริบท ทั้งหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ตำรา รวมถึงเอกสารจากงานที่ผู้เรียนกำลังทำ
 • เข้าใจบทบาทของล่าม สามารถแสดงออกได้อย่างมืออาชีพ
 • มีเทคนิคในการออกเสียง สามารถแปลจับใจความได้ รู้จังหวะการพูดสลับ การจดโน้ต สรุปเนื้อหา และการจับใจความประเด็นสำคัญในที่ประชุม
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พบปะเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
 • ได้รับใบรับรองหลังเรียนจบคอร์ส
 •  

ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด ผู้ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้ก็สามารถลงเรียนได้!

สอนโดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น
ล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ครั้งที่ 11 ปี 2560
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มีประสบการณ์ในฐานะล่าม, นักแปลและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 30 ปี


**เงื่อนไขผู้สมัครเรียนคอร์สเรียนแบบ Onsite (เรียนที่สถาบัน)**

นักเรียนจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป หรือมีกำหนดการว่าจะได้ฉีดเข็มแรกก่อนวันเปิดเรียน

หมายเหตุ

- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าหลักฐานการได้รับวัคซีน ได้รับการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ เจ้าหน้าที่จะทำการย้ายรายชื่อผู้เรียนไปที่คลาสเรียนแบบ Online (เรียนสดออนไลน์) แทน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครทุกกรณี 
- นักเรียนไม่สามารถย้ายคอร์สเรียนระหว่างเทอมได้
- นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเรียน และเวลาอยู่ในสถาบัน
- กรณีระหว่างเรียน หากนักเรียนมีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ ตรวจพบว่าอาจได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อหยุดเรียนและดูอาการ


💙 วิธีการสมัครเรียนกับเจเซ็นเตอร์ 💙

1. เข้าไปที่หน้าคอร์สที่ต้องการ
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
3. เลือกคอร์สเรียนหลักสูตรที่สนใจ และ วันเวลาที่ต้องการ
4. คลิกซื้อทันที
5. ชำระเงินตามช่องทางที่สะดวก
6. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครและชำระเงิน
7. มาพบกันวันเปิดเทอมได้เลย

 

ยังไม่มีรีวิว