คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 17 [เริ่ม 9 กรกฎาคม 2566]

คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 17 [เริ่ม 9 กรกฎาคม 2566]

รหัสคอร์ส :

 INTERPRETER-17TH

ระยะเวลาเรียน :
9 กรกฎาคม 2566 - 6 สิงหาคม 2566

ช่วงเวลารับสมัคร :
8 พฤษภาคม 2566 - 6 สิงหาคม 2566

เนื้อหา : 1 ตอน

ผู้สอน

JEDUCATION SENSEI .

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 17
โดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร


วันเริ่มเรียน : 9 กรกฎาคม 2566
วันจบคอร์ส : 6 สิงหาคม 2566
เวลาเรียน : 9.30 -12.30 น.

รูปแบบการเรียน : เรียนสดที่ JEDUCATION สีลม (BTS ศาลาแดง/MRT สีลม)

ราคา 6,000 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)


คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง  และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารหรือการเป็นล่าม  เพื่อให้ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับผู้ที่..

  • ต้องการใช้ภาษาในการเป็นล่ามญี่ปุ่นได้อย่างมืออาชีพ
  • ต้องการเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น
  • กำลังทำงานเป็นล่าม หรือมีความสนใจหรือกำลังจะเข้าสู่สายงานล่ามหรือการแปล หรือ ผู้ที่กำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
  • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

เข้าใจทฤษฎี ได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส

  • ทวนไวยากรณ์ เข้าใจโครงสร้างการใช้คำ สำนวนภาษาญี่ปุ่น
  • สามารถแปลบทความได้สละสลวย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับบริบท ทั้งหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ตำรา รวมถึงเอกสารจากงานที่ผู้เรียนกำลังทำ
  • เข้าใจบทบาทของล่าม สามารถแสดงออกได้อย่างมืออาชีพ
  • มีเทคนิคในการออกเสียง สามารถแปลจับใจความได้ รู้จังหวะการพูดสลับ การจดโน้ต สรุปเนื้อหา และการจับใจความประเด็นสำคัญในที่ประชุม
  • ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พบปะเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
  • ได้รับใบรับรองหลังเรียนจบคอร์ส

ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด ผู้ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้ก็สามารถลงเรียนได้!

สอนโดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น
ล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ครั้งที่ 11 ปี 2560
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มีประสบการณ์ในฐานะล่าม, นักแปลและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 30 ปี


**เงื่อนไขผู้สมัครเรียนคอร์สเรียนแบบ Onsite (เรียนที่สถาบัน)**

นักเรียนจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีน COVID19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป

หมายเหตุ

- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าหลักฐานการได้รับวัคซีน ได้รับการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ เจ้าหน้าที่จะทำการย้ายรายชื่อผู้เรียนไปที่คลาสเรียนแบบ Online (เรียนสดออนไลน์) แทน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครทุกกรณี 
- นักเรียนไม่สามารถย้ายคอร์สเรียนระหว่างเทอมได้
- นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเรียน และเวลาอยู่ในสถาบัน
- กรณีระหว่างเรียน หากนักเรียนมีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ ตรวจพบว่าอาจได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อหยุดเรียนและดูอาการ


💙 วิธีการสมัครเรียนกับเจเซ็นเตอร์ 💙

1. เข้าไปที่หน้าคอร์สที่ต้องการ
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
3. เลือกคอร์สเรียนหลักสูตรที่สนใจ และ วันเวลาที่ต้องการ
4. คลิกซื้อทันที
5. ชำระเงินตามช่องทางที่สะดวก
6. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครและชำระเงิน
7. มาพบกันวันเปิดเทอมได้เลย

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว