ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสอบ JFT Basic

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสอบ JFT Basic

รหัสคอร์ส :

 JFT-Basic-trialclass

เนื้อหา : 1 ตอน ( 41 น. )

ผู้สอน

JEDUCATION SENSEI .

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

JFT-Basic คือ

- การสอบภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า “ทักษะเฉพาะทาง หมายเลข1” ได้

- เป็นข้อสอบวัดทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

- จัดสอบ 2 เดือนครั้งโดยประมาณ

- ทดสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบ ซึ่งจะทราบผลได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จ

- ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ตัวอักษรและคำศัพท์, บทสนทนาและสำนวน, การฟัง และการอ่าน เน้นสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาการสอนนี้ สอนโดยครูแวว 
ครูแววเป็นอาจารย์ที่ได้รับทุนจาก Japan Foundation  เพื่อเข้าฝึกอบรมการสอนโดยเฉพาะ 
 

รีวิวการสอบ JFT - Basic >> https://jeducation.com/main/jcenter-jft-basic/

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว