คอร์สติวสอบ JFT-Basic

คอร์สติวสอบ JFT-Basic

รหัสคอร์ส :

 JFT-Basic1

เนื้อหา : 52 ตอน ( 14 ชม. 17 น. )

ผู้สอน

VEAWWOW SENSEI

JEDUCATION SENSEI .

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเตรียมสอบ JFT-Basic
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นชนิดใหม่ สำหรับยื่นขอวีซ่า ไปทำงานที่ญี่ปุ่น

.

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการสอบผ่าน JFT-Basic
  • ผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นกับคนญี่ปุ่นได้
  • ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปทำงาน ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

.

JFT-Basic จะเทียบเท่ากับระดับพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการเน้นให้ผู้ผ่านเป็นผู้ที่ต้องพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เข้าใจสำนวนหรือประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันได้
  • เข้าใจประโยคที่อธิบายข้อมูลพื้นฐานของตนเอง หรือ ครอบครัว
  • อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับ การซื้อของ การทำงาน ที่เกี่ยวกับตนเองได้
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องราวใกล้ตัวง่ายๆ ได้
  • อธิบายสถานการณ์รอบตัวหรือความเป็นมาของตนเองด้วยคำศัพท์ง่ายๆ ได้

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว