ทดลองทำข้อสอบ JLPT : ระดับ N3

ทดลองทำข้อสอบ JLPT : ระดับ N3

รหัสคอร์ส :

 JLPT-PRETEST-N3

เนื้อหา : 1 ตอน

ผู้สอน

JEDUCATION SENSEI .

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

แนวข้อสอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3
จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ 
ข้อสอบนี้เป็นแนวข้อสอบจาก The Japan Foundation / Japan Educational Exchange and Service
.
เหมาะสำหรับ..

  • ผู้ที่มีกำหนดการจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3
  • ผู้เตรียมตัววางแผนจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
  • ต้องการศึกษาแนวทางและรูปแบบข้อสอบก่อนการไปสอบจริง 

 

หลังจากที่ทดลองสอบแล้วเรียบร้อบแล้ว ผู้ทำการทำข้อสอบจะสามารถดูคะแนนสอบและเฉลยการสอบได้เลยทันที

เพื่อให้การสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะสอบห้ามเปิดหน้งสือเรียนนะคะ ><

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว