เจาะลึกการเขียน Research Plan (สายวิทย์)

เจาะลึกการเขียน Research Plan (สายวิทย์)

รหัสคอร์ส :

 RESEARCH-WORKSHOP-SCIENCE

เนื้อหา : 1 ตอน ( 1 ชม. 6 น. )

ผู้สอน

JEDUCATION SENSEI .

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ทำไมทุกคนที่อยากเรียนต่อ ป.โท ป.เอกที่ญี่ปุ่น รวมถึงสมัคร ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทนักศึกษาวิจัย ถึงจำเป็นต้องรู้จัก 👉 Research Plan

👉 Research Plan คืออะไร

👉 เนื้อหาภายในควรมีอะไร

👉 แบบไหนคือ Research Plan ที่ดี

👉 รวมไปถึงเข้าใจระบบการเรียน ป.โท ป.เอกที่ญี่ปุ่น การสอบเข้า และ เทคนิคการติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษา !!

:: เหมาะสำหรับ ::

🔸 ผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมสมัคร ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาวิจัย

🔸 ผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
.
🔹 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔹 ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔹 ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔹 จบการศึกษา ดุษฎีบัณฑิตจาก Tokyo Institute of Technology เกี่ยวกับ Industrial Engineering and Management
🔹 นักเรียนทุน ASEAN YOUTH FELLOWSHIP (AYF) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ปี 2009
🔹 นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปี 2010-2016
🔹 อดีตอาจารย์ประจำ Tohoku University

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว