ระดับชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น
ของ JCenter

**สำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแล้ว**
สามารถสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเข้าเรียนได้ตลอดเวลา

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
และ หลักสูตร Speed Up

ระดับ BEGINNER

คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : B1 - B5
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด : Intensive 1
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือผู้ที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับเริ่มต้น

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ...
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N5

ระดับ INTERMEDIATE

คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : I1 - I5
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด : Intensive 2

ระดับ PRE-ADVANCE

คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : P1 - P6
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด : Intensive 3

ระดับ ADVANCE

คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : A1 - A6
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด : Intensive 4 - Intensive 5
เหมาะสำหรับ
ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 หรือเทียบเท่า

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ...
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N2

ระดับ ADVANCE PLUS

คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : AP1 - AP6
เหมาะสำหรับ
ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือเทียบเท่า

เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ...
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N2

ระดับ SUPER ADVANCE

คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : SA1 - SA6

สอบถามเพิ่มเติม - สมัครเรียน

1. ทางออนไลน์
สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง
  • Facebook Messenger
  • Line JEDUCATION
คลิกที่ไอคอนเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
2. ติดต่อด้วยตัวเองที่สถาบัน
JEDUCATION สาขาสีลมอาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
0-2267-7726